Προσκλητήριο βουλοκέρι κλαδί ελιάς με φάκελο και προσκλητήριο off white και χρυσοτυπία όλο το κείμενο .

Στα προσκλητήρια γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή στο σχέδιο, στον συνδυασμό χρωμάτων φακέλου και προσκλητηρίου, όπως επίσης στην γραμματοσειρά και στο κείμενο.

Η τιμή του προσκλητηρίου περιλαμβάνει το κόστος του χαρτιού και του φακέλου.

Το κόστος της εκτύπωσης είναι 30€ και προστίθεται στο γενικό σύνολο για μία φορά.

Το κόστος της χρυσοτυπίας, εξαρτάται από την ποσότητα των προσκλητηρίων.