Αρωματικό κερί χριστουγεννιάτικο, δεμένο με μικρό τουλάκι γκλίτερ και λευκό τουλάκι με 5 αμυγδάλου κλασικά .